Score: 9
Udkommer til:
Anmeldelsen dækker:

Udvikler(e):
Udgiver(e):
PEGI 12+PEGI Bad LanguagePEGI ViolencePEGI Online
PositivtNegativt
Gigantisk storstrategisk spil
Ikke to ens spil
Masser af nyt
Gode multiplayer muligheder
mangler stadig lidt detajler i slagene
Køb Europa Universalis IV hos vore partnere:
 

Storstilet storstrategi
Storstrategiske spiludgivelser hører efterhånden til sjældenhederne. Foruden The Creative Assemblys Total War-serie er Paradox Interactive stort set ene på markedet. Med franchises, der dækker verdenshistorien fra 800-tallet (Crusader Kings) og helt op til Anden Verdenskrig (Hearts of Iron) og snart den kolde krig (East vs. West), placerer Europa Universalis sig midt på tidslinjen. Spilet tager sin start under 100-årskrigen mellem England og Frankrig i 1444 og ender efter Napoleonskrigene i 1821. Du kan vælge at starte på en vilkårlig dato mellem disse yderpunkter, men for den mest balancerede spiloplevelse, kan det anbefales at vælge et af de scenarier, der tager udgangspunkt i større historiske begivenheder.

Som dets forgængere, er Europa Universalis IV (herefter EU4) baseret på Clausewitz spilmotoren, hvilket naturligvis betyder, at spillet er umiddelbart genkendeligt for de, der har spillet andre strategispil fra Paradox. Der er dog tale om en ny version, der har givet spillet en markant ansigtsløftning. Det er unægtelig en større visuel nydelse end tidligere udgivelser, med langt mere dynamik og detaljerigdom end vi er vant til. Foruden grafikken, har også spillets UI fået en gennemgribende overhaling. Paradox har gjort en bevidst indsats for at præsentere de mange underliggende og gensidigt afhængige mekanismer på en langt mere brugervenlig måde. Langt hen af vejen er dette lykkedes, og det er nu lettere at forstå – og reagere på – hvorfor store skræmmende Frankrig ikke er interesseret i en alliance. Nu er vi så småt ved at dykke ned i spillets materie, for EU4 er et spil med en uhyre mængde variabler. At gennemskue og anvende disse variabler til egen fordel er det der adskiller den gode og succesfulde spiller fra den mindre gode.

We the People
Som spiller står du i spidsen for en selvvalgt nation og styrer al dens gøren og laden både politisk, religiøst, administrativt og militært. Din nation består til enhver tid af én eller flere provinser og du kan udvide dit territorium gennem erobring eller solidt diplomatisk fodarbejde. Hvilke, og hvor mange, provinser du har, har betydning for din nations styrke på mange områder, såsom indtjening, hvor stor en hær og flåde du kan mønstre, hvor du kan handle, hvor lette de er at forsvare og om du er en del af det Hellige Romerske Imperium, for bare at nævne nogle få. Det er derfor din opgave at udnytte de provinser, som du har, bedst muligt og skaffe nyt land, der giver dig økonomiske og strategiske fordele.

Sponsoreret PlayStation Plus video:

I dette foretagende er det nærmest umuligt at stå alene. Diplomati er ikke bare en mulighed, men en nødvendighed, hvis du har større ambitioner end at lede Johanniterordenen på Rhodos fredeligt gennem en ellers foranderlig verden. De diplomatiske muligheder og spilleregler er blevet ændret og i langt de fleste tilfælde forbedret i forhold til tidligere. En af de største ændringer er tilføjelsen af koalitioner. Koalitioner kan startes af enhver nation, dermed også spillerens egen, og er altid målrettet én anden nation. Hvis denne nation angriber en af koalitionspartnerne, eller selv bliver angrebet, erklærer hele koalitionen automatisk krig. Dette er en glimrende mekanisme til at simulere de politiske spændinger, der var så almindelige i perioden og er medvirkende til at holde stærke nationer i skak, så de ikke uhindret kan hærge og erobre.

Fredsforhandlinger har også fået et skud vitaminer. Fredsaftalerne er langt mere varierede end i forgængerne. Provinser kan skifte ejer på kryds og tværs af de deltagende nationer – ikke bare mellem de to forhandlende parter og hele processen er langt mere gennemskuelig end tidligere. Din fjende har specifikke formål med deres deltagelse i krigen og gør dig opmærksom på, hvad de er interesserede i og, mindst lige så vigtigt, ikke interesserede i at få ud af krigen. Det er slut med at afgive provinser, der ikke støder op til fjendens grænser og dermed er næsten umulige at holde i ave og det er generelt langt sværere at slutte fred, før fjenden har fået hvad de kom efter.

One King to Rule Them All
Den mest gennemgribende forandring mellem EU4 og dets forgængere er afgjort indførelsen af Monarch Power (MP). MP er delt i tre separate områder: administrative, diplomatic og military, der hver især regulerer dine handlemuligheder inden for specifikke områder af spillet. MP optjenes hver måned baseret på dine advisors og selvfølgelig din monark, der i dette tilfælde skal forstås, som den person, der styrer din nation, hvilket ikke nødvendigvis er en konge, men lige såvel kan være f.eks. en ærkebiskop eller præsident. Din monark har tre stats tilsvarende de tre områder, og det er derfor sandsynligt, at du ikke optjener den samme mængde power i alle områder til enhver tid.

Dette betyder at din monark er endnu væsentligere end nogensinde før. En elendig monark som eks. Englands Henry d. 6. er virkelig begrænsende for Englands muligheder i midten af 1400-tallet, mens et bæst som Sultan Mehmed d. 2. giver det Ottomanske Imperium fremragende muligheder for ekspansion i samme periode. Det er ikke usandsynligt, at du på visse tidspunkter vælger at sætte din monark i spidsen for en mindre hær, i håbet om at han falder i kamp. Det kan virke urimeligt at blive begrænset i dine muligheder blot baseret på din monark, men det skaber en spildynamik, der fordrer, at du får det bedste ud af både gode og dårlige tider.Hvad benyttes MP så til? Teknologiske landvindinger, nye idéer, integrere provinser, slutte fred, opbygge dine provinser, hyre generaler/admiraler, storme fæstninger, forbedre nationens stabilitet og meget mere. Det er et koncept, der gennemsyrer hele spillet på godt og ondt og har delt spillerbasen i to lejre: én der finder systemet kunstigt begrænsende for spillerens muligheder og en anden der mener, at disse begrænsninger stiller spilleren over for nogle svære beslutninger, der både fordrer mere planlægning og tilpasning til den situation din nation står i. Personligt hælder denne anmelder mest til sidstnævnte, men det er afgjort en mekanisme, der vil efterlade en dårlig smag hos visse spillere.

I’ve got an idea!
De læsere, der har spillet Europa Universalis III, er bekendte med begrebet ”national ideas”. Grundlæggende var disse belønninger for at opnå visse teknologiske fremskridt. EU4 udvikler dette koncept betragteligt. I stedet for blot at vælge en enkel idé, når din teknologiske udvikling tillader det, kan du nu vælge mellem 16 forskellige idégrupper, der alle er knyttet til en af de tre monarch powers. Når du har valgt en idégruppe, kan du investere den specifikke type MP på sekventielt at opnå en række bonusser til din nation. Vælger du f.eks. Exploration, der tilhører ”diplomatic ideas”, vil du kunne få flere kolonister, kunne kolonisere længere væk, få flere penge ud af dine kolonier m.m.

Disse idéer har stor betydning for udformningen af din nation, men koster mange MP og du skal derfor konstant overveje om der er andet, der er vigtigere at bruge dine begrænsede MP på. I ovenstående eksempel ville det muligvis være vigtigere at forbedre dit diplomatiske teknologiniveau, for at forbedre din handelsflåde eller ændre den dominerende kultur i en netop erobret provins, for at reducere faren for oprør. De fleste idéer giver bonusser til mekanismer alle nationer har adgang til, men enkelte åbner op for unikke muligheder, såsom at kunne reducere inflation, infiltrere andre nationers administration eller sende sin hær på en forceret march, der fører den hurtigere fra provins til provins.

My kingdom for a horse
Krig har altid været en grundbestanddel i Europa Universalis og det er der ikke ændret ved. Faktisk er det et af de systemer, der har gennemgået de færreste forandringer – i hvert fald på overfladen. Der er stadig kun tre forskellige troppetyper; infanteri, kavaleri og artilleri. Alt efter din militærteknologiske formåen, har du adgang til forskellige versioner af de tre troppetyper, med forskellig formåen indenfor de enkelte kampfaser og alt efter om det er et offensivt eller defensivt engagement.

Forskellige nationer kan desuden have varierende styrke alt efter hvilken teknologigruppe de tilhører (vesteuropæisk, østeuropæisk, asiatisk osv.), men når det er sagt, er det stadig generisk infanteri, kavaleri og artilleri du sender i krig gennem hele spillet, blot med stadigt bedre stats. Systemet fungerer ganske fint, men man kunne med rette ønske sig lidt mere variation. En simpel opdeling i f.eks. let og tungt infanteri/kavaleri kunne potentielt bidrage med mere varierede hærkonstellationer og muligvis skabe incitament for at sammensætte hære med forskellige formål – mobilitet, belejring, forsvar m.m. Som det er nu, er det ret let at gennemskue den ”optimale” sammensætning, og der er sjældent grund til at afvige fra denne formel.Selve kamphandlingerne er også stort set uændrede fra forgængeren, og du har stadig begrænset indflydelse på hvad der sker, når hærene har engageret hinanden på slagmarken. De strategiske aspekter med at engagere fjenden på rette tid og sted er meget afgørende for slagets udfald, og der du som spiller virkelig kan gøre en forskel, men lidt flere taktiske muligheder under slagene ville være velkomne. Søslag har et strategisk aspekt mindre, da alle vandprovinser terrænmæssigt er ens, og disse kampe er mere eller mindre blot et spørgsmål om at have flest skibe og den bedste admiral – endnu et område, der kan forbedres. Heldigvis kan du bruge skibe strategisk på andre måder, såsom blokader og handelseskorter, og flåden er noget man generelt har lidt mere fokus på end tidligere.

The more the merrier
EU4 er tilgængelig via Steam og benytter sig af Steam Workshop, der gør det lettere at finde og installere de mods, du måtte være interesseret i. Som de har for vane, har Paradox endnu engang givet spillerne rige muligheder for at modificere spillet. Det kræver ikke den store tekniske snilde at tilpasse dele af spillet efter egne ønsker og dele sine modifikationer med andre. Dette øger spillets i forvejen høje replayability, da lettilgængelige modifikationer kan ændre spiloplevelsen markant.

En anden væsentlig fordel ved at knytte spillet tættere sammen med Steam er, at det har medvirket til en langt bedre multiplayer oplevelse. Ikke bare er det lettere at komme i gang med et multiplayer spil, det er også en langt mere stabil oplevelse. Den største forbedring er dog muligheden for ”hotjoin”. Dette betyder at en spiller har mulighed for at springe ind i en eksisterende multiplayersession, vælge en tilgængelig nation, og spille denne så længe tiden og lysten er til det.

Slut er de dage, hvor det logistiske arbejde i at arrangere en session, hvor alle kan deltage, er lige så tidskrævende som spillet selv. Med op til 32 potentielle spillere, kan multiplayersessioner blive decideret episke affærer med alliancer, snigangreb, trusler og andre fornøjelige diplomatiske foreteelser – hvis ellers din computer kan håndtere det. Det er selvfølgelig valgfrit om en spilsession skal være åben for alle, enkelte udvalgte eller kun dig selv.

Konklusion
Europa Universalis IV er blandt de absolut bedste spil i Paradox Interactives portefølje. Firmaet satte barren højt med Crusader Kings II, men nærværende udgivelse lever til fulde op til forventningerne. Bevares, der er altid plads til forbedring, men faktum er, at spillet er dybt engagerende og med rigelig variation til at to spil aldrig føles ens. Der er for mange ændringer og nyskabelser til at vi kan få det hele med i denne anmeldelse, og langt de fleste har tilført spillet mere dybde uden at gøre det overkompliceret. Hardcore historisk interesserede vil muligvis rynke på næsen over de usandsynlige historiske situationer, der kan opstå, undertegnede har eksempelvis set Danmark overtage hele Frankrig efter en personal union, men for mange andre vil netop dette være en del af spillets charme. Vi tøver ikke med at give spillet en varm anbefaling og en flot karakter.

Gamesector Anbefaler

Om Kasper Christiansen

Kasper Christiansen har anmeldt spil på Gamesector siden 2000. Siden den spæde begyndelse med Star Wars: Galaxies tilbage i 2004, har online rollespil haft en speciel plads i hans anmelderhjerte. Ellers er det især RTS titler - fra den hedengangne Age of Empires serie til Starcraft 2 - og sportsserier som Madden NFL og Championship Manager/Football Manager, der er en del af porteføljen. Kaspers spilkauserier gæsteoptræder ind imellem på www.familiespil.dk